Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła w kodeksie cywilnym dział poświęcony służebnościom o rozdział III, poświęcony instytucji służebności przesyłu (art. 3051-3054k.c.). Jest to zasadnicza część przepisów poświęconych temu rodzajowi służebności. Służebność przesyłu określają dodatkowo, pełniące rolę bardziej ogólnych, przepisy dotyczące służebności gruntowych. Nie stosuje się ich zawsze wprost, ale z uwzględnieniem odmiennego charakteru służebności przesyłu, czyli, jak stanowi art. 3054 k.c., „odpowiednio”.

Za udostępnienie, czy korzystanie z naszego gruntu należy się wynagrodzenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie nie jest wynikiem zaistnienia szkody, związane jest wyłącznie z korzystaniem z rzeczy lub nieruchomości.

Takie wynagrodzenie powinno być ustalone przed zajęciem gruntu. Natomiast odszkodowanie powinno być ustalone wstępnie i rozliczane po zakończeniu prac inwestycyjnych.
Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości regulują przepisy Kodeksu Cywilnego:
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (art. 224, 225, 231 KC) jako roszczenie majątkowe może być dochodzone za okres 10 lat wstecz od daty złożenia wniosku roszczeniowego.

 

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU – ZAGADNIENIA OGÓLNE

29 stycznia 2017

tel. 794 470 000

UMÓW ROZMOWĘ

sekretariat@kancelariaklonowski.pl    

Media Społecznościowe

Projekt i realizacja SPECTRUM-MARKETING | 2020 | Polityka prywatności

Kancelaria Klonowski

Pomorska Filia w Tczewie

ul. Jarosława Dąbrowskiego 21/1
83-110 Tczew – Stare Miasto

Infolinia: 801 009 503
tel. (+48) 22 398 77 11

e-mail: sekretariat@kancelariaklonowski.pl

Kancelaria Klonowski to marka należąca do Radosława Klonowskiego i Międzynarodowej Kancelarii Klonowski i Wspólnicy Sp. z o.o., to zespół prawników, radców prawnych, adwokatów, pełnomocników dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji publicznych. Prawdopodobnie najlepsi prawnicy w woj. pomorskim. Kompleksowe wsparcie w obsłudze prawnej, odszkodowaniach, windykacji, prawie cywilnych, handlowym oraz procesowym.

Zakres usług: