Wartość nieruchomości oceniana powinna być według przeznaczenia i planu zagospodarowania obowiązującego w momencie wydania decyzji wywłaszczeniowej, a nie obecne – stwierdził Sąd Najwyższy. – W przypadku terenów pod Pałacem Kultury w Warszawie trzeba sprawdzić, czy ważny był plan z 1949 roku.

Sprawa byłaby typowa dla roszczeń odszkodowawczych za grunty przejęte dekretem Bieruta, gdyby nie rozbieżność poglądów różnych sądów w sprawie aktu planistycznego, potrzebnego do określenia stanu nieruchomości.

Sąd Najwyższy uchylił częściowo wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sędzia Mirosław Bączyk stwierdził, że istotna w tej sprawie jest uchwała całej Izby Cywilnej SN (sygn. III CZP 112/10), która mówiła o tym, że „do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną wydaną przed dniem 1 września 2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1, 2, 3 i 6 kpa.

Jeżeli ostateczna wadliwa decyzja administracyjna została wydana przed dniem wejścia w życie Konstytucji, odszkodowanie przysługujące na podstawie art. 160 § 1 pka. nie obejmuje korzyści utraconych wskutek jej wydania, choćby ich utrata nastąpiła po wejściu w życie Konstytucji.”

– Dla określenia wysokości odszkodowania mają znaczenie przepisy planistyczne, ale i koncepcja planistyczna. Stan nieruchomości należy oceniać na 1952 rok, ale przy uwzględnieniu dzisiejszych cen – dodał sędzia Bączyk.

Sygnatura akt I CSK 467/14, wyrok z 12 marca 2015 r.

 

SĄD NAJWYŻSZY: ODSZKODOWANIE ZA GRUNTY POD PAŁACEM KULTURY MOŻE WYNOSIĆ 25 MLN ZŁ

29 stycznia 2017

tel. 794 470 000

UMÓW ROZMOWĘ

sekretariat@kancelariaklonowski.pl    

Media Społecznościowe

Projekt i realizacja SPECTRUM-MARKETING | 2020 | Polityka prywatności

Kancelaria Klonowski

Pomorska Filia w Tczewie

ul. Jarosława Dąbrowskiego 21/1
83-110 Tczew – Stare Miasto

Infolinia: 801 009 503
tel. (+48) 22 398 77 11

e-mail: sekretariat@kancelariaklonowski.pl

Kancelaria Klonowski to marka należąca do Radosława Klonowskiego i Międzynarodowej Kancelarii Klonowski i Wspólnicy Sp. z o.o., to zespół prawników, radców prawnych, adwokatów, pełnomocników dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji publicznych. Prawdopodobnie najlepsi prawnicy w woj. pomorskim. Kompleksowe wsparcie w obsłudze prawnej, odszkodowaniach, windykacji, prawie cywilnych, handlowym oraz procesowym.

Zakres usług: