Podstawowe ramy prawne i obowiązki wszystkich obywateli i cudzoziemców przebywających w Polsce definiuje Konstytucja RP www.sejm.gov.pl/prawo/konstytucja/kon1.htm.

Konstytucję w Polsce stosuje się wprost i każdy może się na nią powołać, a to oznacza, że jeśli naruszono czyjeś konstytucyjne prawa, to taka osoba lub instytucja może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego www.trybunal.gov.pl. Szary obywatel może więc obalić parlamentarną ustawę godzącą w jego prawa gwarantowane przez Ustawę Zasadniczą! Z warunkami, jakie należy spełnić, aby Trybunał sprawą się zajął, można zapoznać się właśnie za pośrednictwem stron Trybunału.

Inną drogą, z której masowo korzystają poszkodowani obywatele, są skargi wnoszone do Rzecznika Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl. Jego odpowiednikiem jest Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich www.euroombudsman.eu.int.

 Ustaw obrazek wyróżniający

Wielu Polaków skorzystało także (i wygrało!) z prawa do skarżenia Polski (polskiego rządu) w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu www.echr.coe.int. Można się tam skarżyć po wyczerpaniu krajowej drogi prawnej i wtedy, gdy procesy w Polsce ciągną się ponad miarę. Warto wspomnieć, że Trybunał Praw Człowieka nie jest sądem Unii Europejskiej. Trybunał powołała Rada Europy (nie mylić z Radą Europejską) – organizacja zrzeszająca wszystkie państwa europejskie (poza Białorusią) oraz te położone nad Morzem Czarnym www.coe.int/T/PL/Com/About_COE/Member_states/.

Na stronach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka www.hfhrpol.waw.pl znajdziemy wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Do praw obywatela należą także prawa do ochrony danych osobowych. Polacy chyba jeszcze nie doceniają znaczenia tego typu danych. A powinni, bo dane każdego konsumenta, każdego z nas, mają wymierną wartość finansową dla różnych przedsiębiorstw. Na straży danych osobowych stoi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl, którego można informować o działaniu firm na naszą szkodę.

Jeśli zdecydujemy się na proces w jakiejś sprawie, warto odwiedzić strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, na których znajdują się m.in. formularze pism procesowych. O prawach, jakie nam przysługują w różnych życiowych sytuacjach, można dowiedzieć się z serwera organizacji pozarządowych www.pomocspoleczna.ngo.pl/x/1148. Z kolei na stronach www.infoobywatel.gov.pl dowiemy się, jak załatwić konkretną sprawę w urzędzie publicznym. Wielką pomoc pro publico bono w każdym aspekcie prawnym moża uzyskać również w organziacji pozarządowej Międzynarodowej Fundacji Praw Człowieka i Ochrony Konsumentów im. Radosława Klonowskiego

Dla społeczników wielką pomocą może stać się serwis Petycjewww.petycje.pl. Za pośrednictwem tych stron można zbierać wśród internautów podpisy pod dowolnymi petycjami kierowanymi m.in. do wybranych organów państwa.

 

PRAWA OBYWATELSKIE – PODSTAWOWE INFORMACJE

29 stycznia 2017

tel. 794 470 000

UMÓW ROZMOWĘ

sekretariat@kancelariaklonowski.pl    

Media Społecznościowe

Projekt i realizacja SPECTRUM-MARKETING | 2020 | Polityka prywatności

Kancelaria Klonowski

Pomorska Filia w Tczewie

ul. Jarosława Dąbrowskiego 21/1
83-110 Tczew – Stare Miasto

Infolinia: 801 009 503
tel. (+48) 22 398 77 11

e-mail: sekretariat@kancelariaklonowski.pl

Kancelaria Klonowski to marka należąca do Radosława Klonowskiego i Międzynarodowej Kancelarii Klonowski i Wspólnicy Sp. z o.o., to zespół prawników, radców prawnych, adwokatów, pełnomocników dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji publicznych. Prawdopodobnie najlepsi prawnicy w woj. pomorskim. Kompleksowe wsparcie w obsłudze prawnej, odszkodowaniach, windykacji, prawie cywilnych, handlowym oraz procesowym.

Zakres usług: