Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np.: prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne. Prawa człowieka są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi. Są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju.

Niezależnie do spraw, jakie nas pochłaniają, powinniśmy poznać lub przynajmniej umieć znaleźć podstawowe regulacje prawne, jakie odnoszą się do nas wszystkich, do obywateli. Istotne w obecnych czasach są prawa konsumenckie – w końcu jesteśmy i obywatelami, i konsumentami.

Historia praw konsumenta zaczyna się od początków konsumpcji, handlu, wymiany towarów i usług. Od tysięcy lat prawa konsumenta zwyczajowe, czy pisane, to zawsze to co uważamy za uczciwe i etyczne. Zdrowy rozsądek podpowiada nam że co jest niesprawiedliwe, niesłuszne, jest sprzeczne z prawami konsumenta – przepis to potwierdza. To są prawa konsumenta, prawa człowieka. Musimy jednak pamiętać że zapisy praw konsumenta mają chronić obydwie strony – kupującego i sprzedającego, usługobiorcę i usługodawcę – taki jest cel ustawodawcy. Jest to w interesie nas wszystkich.

15 marca przypada Światowy Dzień Konsumenta. Został on ustanowiony na pamiątkę słynnego przemówienia J.F.Kennedy’ego, wygłoszonego przed kongresem USA 15 marca 1962 r. przemówienie to zawierało słowa, „wszyscy jesteśmy konsumentami” i stanowiło podwaliny amerykańskiego ustawodawstwa konsumenckiego. Z inicjatywy J.F.Kennedy’ego w roku 1962  zostały zagwarantowane prawa konsumenta, prawo do bezpieczeństwa, rzetelnej informacji, bycia wysłuchanym, swobody wyboru asortymentów i usług o cenach uzasadnionych ekonomicznie.

W Polsce ochrona praw konsumentów zagwarantowana jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.; „art. 76, władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniem zagrażającym ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi ..”.

Międzynarodowa Fundacja Praw Człowieka i Ochorny Konsumentów im. Radosława Klonowskiego z siedzibą w Gdańsku – została stworzona z myślą niesienia pomocy prawnej i finansowej osobom poszkodowanym oraz osobom, którym prawa człowieka i/lub konsumenta zostały naruszone bądź też pogwałcone.

Zapaszamy do bezpośredniego kontaktu zarówno z Fundacją 

 

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA KONSUMENTA WG MIĘDZYNARODOWEJ FUNDACJI PRAWA CZŁOWIEKA I OCHRONY KONSUMENTÓW IM. RADOSŁAWA KLONOWSKIEGO

23 stycznia 2020

tel. 794 470 000

UMÓW ROZMOWĘ

sekretariat@kancelariaklonowski.pl    

Media Społecznościowe

Projekt i realizacja SPECTRUM-MARKETING | 2020 | Polityka prywatności

Kancelaria Klonowski

Pomorska Filia w Tczewie

ul. Jarosława Dąbrowskiego 21/1
83-110 Tczew – Stare Miasto

Infolinia: 801 009 503
tel. (+48) 22 398 77 11

e-mail: sekretariat@kancelariaklonowski.pl

Kancelaria Klonowski to marka należąca do Radosława Klonowskiego i Międzynarodowej Kancelarii Klonowski i Wspólnicy Sp. z o.o., to zespół prawników, radców prawnych, adwokatów, pełnomocników dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji publicznych. Prawdopodobnie najlepsi prawnicy w woj. pomorskim. Kompleksowe wsparcie w obsłudze prawnej, odszkodowaniach, windykacji, prawie cywilnych, handlowym oraz procesowym.

Zakres usług: