Roszczenie o zapłatę odsetek od zaległych odsetek od chwili wytoczenia o nie powództwa znajduje oparcie w treści art. 482 § 1 k.c.. Wniesienie powództwa otwiera powodowi możliwość żądania odsetek od tych za opóźnienie, ale początek ich wymagalności przypada na dzień wniesienia powództwa. Zawarte w art. 482 § 1 k.c. wyrażenie od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie od chwili wytoczenia o nie powództwa odnosi się wprost do powództwa o odsetki za opóźnienie.

Odsetki od zaległych odsetek wolno pobierać od chwili wytoczenia powództwa o zaległe odsetki (zob. też uchw. SN z 18.5.1994 r., III CZP 70/94, Wok. 1994, Nr 9; wyr. SA w Katowicach z 12.2.1992 r., I ACR 31/92, OSA 1992, Nr 7-8, poz. 62; wyr. SN z 25.10.2002 r., IV CKN 1430/00, Wok. 2003, Nr 8; zob. też np. K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC 2014, s. 962).Wytoczenie powództwa o zasądzenie odsetek z tytułu opóźnienia świadczenia głównego za okres do chwili zapłaty nie daje podstaw do żądania odsetek od tych odsetek (tak Z. Strus, Glosa do post. SN z 5.10.1994 r., III CZP 128/94, PS 1995, Nr 5, poz. 107). Zasądzenie skapitalizowanych zaległych odsetek z odsetkami za opóźnienie wyłącza możliwość dochodzenia odsetek od tych odsetek (post. SN z 17.2.1997 r., II CKU 3/97, OSNC 1997, Nr 6-7, poz. 86).

W tym stanie rzeczy zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odsetek od odsetek od chwili wytoczenia powództwa jest całkowicie uzasadniony.

 

KAPITALIZACJA ODSETEK OD CHWILI WYTOCZENIA POWÓDZTWA

29 stycznia 2017

tel. 794 470 000

UMÓW ROZMOWĘ

sekretariat@kancelariaklonowski.pl    

Media Społecznościowe

Projekt i realizacja SPECTRUM-MARKETING | 2020 | Polityka prywatności

Kancelaria Klonowski

Pomorska Filia w Tczewie

ul. Jarosława Dąbrowskiego 21/1
83-110 Tczew – Stare Miasto

Infolinia: 801 009 503
tel. (+48) 22 398 77 11

e-mail: sekretariat@kancelariaklonowski.pl

Kancelaria Klonowski to marka należąca do Radosława Klonowskiego i Międzynarodowej Kancelarii Klonowski i Wspólnicy Sp. z o.o., to zespół prawników, radców prawnych, adwokatów, pełnomocników dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji publicznych. Prawdopodobnie najlepsi prawnicy w woj. pomorskim. Kompleksowe wsparcie w obsłudze prawnej, odszkodowaniach, windykacji, prawie cywilnych, handlowym oraz procesowym.

Zakres usług: