Roszczenie o zapłatę odsetek od zaległych odsetek od chwili wytoczenia o nie powództwa znajduje oparcie w treści art. 482 § 1 k.c.. Po drugie, jeśli strony po powstaniu zaległości nie uzgodniły, że zaległe odsetki zostaną doliczone do głównej sumy, wierzyciel może żądać odsetek od zaległych odsetek od chwili wytoczenia o nie powództwa. To znaczy, że wierzyciel pozywając dłużnika przed sądem może dochodzić skapitalizowanych odsetek. W przypadku korzystnego dla wierzyciela wyroku, sąd zaległe odsetki powiększy o zasądzone odsetki za opóźnienie.

Wniesienie powództwa otwiera możliwość żądania odsetek od tych za opóźnienie, ale początek ich wymagalności przypada na dzień wniesienia powództwa. Zawarte w art. 482 § 1 k.c. wyrażenie od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie od chwili wytoczenia o nie powództwa odnosi się wprost do powództwa o odsetki za opóźnienie.

Odsetki od zaległych odsetek wolno pobierać od chwili wytoczenia powództwa o zaległe odsetki (zob. też uchw. SN z 18.5.1994 r., III CZP 70/94, Wok. 1994, Nr 9; wyr. SA w Katowicach z 12.2.1992 r., I ACR 31/92, OSA 1992, Nr 7-8, poz. 62; wyr. SN z 25.10.2002 r., IV CKN 1430/00, Wok. 2003, Nr 8; zob. też np. K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC 2014, s. 962). Wytoczenie powództwa o zasądzenie odsetek z tytułu opóźnienia świadczenia głównego za okres do chwili zapłaty nie daje podstaw do żądania odsetek od tych odsetek (tak Z. Strus, Glosa do post. SN z 5.10.1994 r., III CZP 128/94, PS 1995, Nr 5, poz. 107). Zasądzenie skapitalizowanych zaległych odsetek z odsetkami za opóźnienie wyłącza możliwość dochodzenia odsetek od tych odsetek (post. SN z 17.2.1997 r., II CKU 3/97, OSNC 1997, Nr 6-7, poz. 86).

Żądanie odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek w drodze powództwa nie jest uzależnione od uprzedniego umówienia się wierzyciela z dłużnikiem w tej kwestii. Trzeba jednak pamiętać, że zasądzenie przez sąd skapitalizowanych, zaległych odsetek z odsetkami za opóźnienie wyłącza możliwość orzeczenia o kolejnych odsetkach od tych odsetek (patrz wyrok SN z dnia 17 lutego 1997 r., II CKU 3/97, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 86).

 

KAPITALIZACJA ODSETEK – ANALIZA OD CHWILI WYTOCZENIA POWÓDZTWA

29 stycznia 2017

tel. 794 470 000

UMÓW ROZMOWĘ

sekretariat@kancelariaklonowski.pl    

Media Społecznościowe

Projekt i realizacja SPECTRUM-MARKETING | 2020 | Polityka prywatności

Kancelaria Klonowski

Pomorska Filia w Tczewie

ul. Jarosława Dąbrowskiego 21/1
83-110 Tczew – Stare Miasto

Infolinia: 801 009 503
tel. (+48) 22 398 77 11

e-mail: sekretariat@kancelariaklonowski.pl

Kancelaria Klonowski to marka należąca do Radosława Klonowskiego i Międzynarodowej Kancelarii Klonowski i Wspólnicy Sp. z o.o., to zespół prawników, radców prawnych, adwokatów, pełnomocników dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji publicznych. Prawdopodobnie najlepsi prawnicy w woj. pomorskim. Kompleksowe wsparcie w obsłudze prawnej, odszkodowaniach, windykacji, prawie cywilnych, handlowym oraz procesowym.

Zakres usług: