W przypadku gdy zarządzane przez nich stowarzyszenie lub fundacja prowadzi działalność gospodarczą, wówczas członkowie zarządu odpowiadają jednak za szkodę powstałą wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym jednostka stała się niewypłacalna. Opierając się na art. 21 § 3 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, wierzyciele stowarzyszeń i fundacji mogą zatem dochodzić od członków zarządu zapłaty odpowiedniego odszkodowania. Należy jednak pamiętać, iż członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za pokrycie niepodatkowych zobowiązań stowarzyszenia lub fundacji prowadzących działalność gospodarczą, lecz są jedynie zobowiązani do naprawienia ewentualnej szkody powstałej wskutek niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki. Jeżeli zatem złożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wpłynęłoby na wyższe zaspokojenie wierzycieli, wówczas członkowie zarządu nie będą zobowiązani do spłacania wierzytelności stowarzyszenia lub fundacji z majątków osobistych. Warto wiedzieć też, że obowiązek udowodnienia powstania szkody wskutek niezłożenia wniosku o upadłość w terminie, jak również wykazanie jej wysokości, spoczywa na wierzycielu, co sprawia, iż uzyskanie odszkodowania od członka zarządu bywa zadaniem niełatwym.

 

JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LUB FUNDACJI ZA NIEZGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

29 stycznia 2017

tel. 794 470 000

UMÓW ROZMOWĘ

sekretariat@kancelariaklonowski.pl    

Media Społecznościowe

Projekt i realizacja SPECTRUM-MARKETING | 2020 | Polityka prywatności

Kancelaria Klonowski

Pomorska Filia w Tczewie

ul. Jarosława Dąbrowskiego 21/1
83-110 Tczew – Stare Miasto

Infolinia: 801 009 503
tel. (+48) 22 398 77 11

e-mail: sekretariat@kancelariaklonowski.pl

Kancelaria Klonowski to marka należąca do Radosława Klonowskiego i Międzynarodowej Kancelarii Klonowski i Wspólnicy Sp. z o.o., to zespół prawników, radców prawnych, adwokatów, pełnomocników dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji publicznych. Prawdopodobnie najlepsi prawnicy w woj. pomorskim. Kompleksowe wsparcie w obsłudze prawnej, odszkodowaniach, windykacji, prawie cywilnych, handlowym oraz procesowym.

Zakres usług: